Арбанаси, ул. Капитанска №7
062/523 000
office@pha.bg
Резервирай
Ивановският манастир

Ивановският скален манастир е основан през 20-те години на 13в. от монаха Йоаким, който заедно със своите ученици построил първата скална църква. Тя, заедно с останалите църкви в местността образуват скалния манастир „Св. Архангел Михаил“. През целия период на Второто българско царство манастира е поддържа трайни връзки с царския двор в Търново.Негови ктитори са били царете Иван Асен ІІ (1218-1241), Иван Александър. (1331-1371) и други представители на владетелските семейства, на които са запазени ктиторски портрети. Дори цар Георги-Тертер I (1280 – 1292) в края на живота си се замонашил в една от килиите на манастира и завършил там живота си. Гробът му се намира на третия етаж в „Кръщелнята“.